MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 14. června 2024

EDUCA - Střední odborná škola, s. r. o.

Soukromá střední odborná škola podnikatelská a textilní, hlavní budova
Soukromá střední odborná škola podnikatelská a textilní, hlavní budova, vstup
Soukromá střední odborná škola podnikatelská a textilní, hlavní budova, chodba
Soukromá střední odborná škola podnikatelská a textilní, hlavní budova, jazyková učebna
Soukromá střední odborná škola podnikatelská a textilní, hlavní budova, PC učebna
Soukromá střední odborná škola podnikatelská a textilní, hlavní budova, PC učebna
Soukromá střední odborná škola podnikatelská a textilní, hlavní budova, PC učebna
Soukromá střední odborná škola podnikatelská a textilní, hlavní budova, sál
Soukromá střední odborná škola podnikatelská a textilní, hlavní budova, schodiště
Soukromá střední odborná škola podnikatelská a textilní, hlavní budova, učebna
Soukromá střední odborná škola podnikatelská a textilní, hlavní budova, učebna
Soukromá střední odborná škola podnikatelská a textilní, hlavní budova, učebna 2
Soukromá střední odborná škola podnikatelská a textilní, hlavní budova, učebna 2
Soukromá střední odborná škola podnikatelská a textilní, hlavní budova, učebna 3
Soukromá střední odborná škola podnikatelská a textilní, hlavní budova, učebna 4
Soukromá střední odborná škola podnikatelská a textilní, hlavní budova, učebna 5