MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 25. červen 2018

AKTUÁLNÍ PROGRAM XX. JUBILEJNÍHO JÁNOŠÍKOVHO DUKÁTU

Program XX. ročníku MFSF Jánošíkov dukát 2018

Program XX. ročníku MFSF Jánošíkov dukát 2018

3. 8. 2018 – piatok

16,00 hod.Živá pozvánka
Masarykovo námestie

19,00 hod.Slávnostná vernisáž výstavy
Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska

19,30 hod.Slávnostné otvorenie XX. ročníka
MFSF Jánošíkov dukát 2018

20, 00 hod.HUDBA TANEC HORČICA
Hudobná skupina BANDA a tanečná skupina PARTIA a ich spoločný autorský program


21, 00 hod.Pri hudákoch
Stretnutie mladých folkloristov pri ľudových hudbách všetkých súborov
4. 8. 2018 – sobota

10, 00 hod.Roztancovaný Rožnov
Živá pozvánka zúčastnených folklórnych súborov pre občanov a návštevníkov mesta Rožnov pod Radhoštěm

10, 30 hod.Rieka radosti
Sprievod zúčastnených folklórnych súborov z Masarykovho námestia
do areálu Dreveného mestečka VMP

10, 35 hod.Dukát mestu
Program folklórnych súborov na Masarykovom námestí

11, 30 hod.Živá klenotnica
Malá škola rusínskych tancov

11, 30 hod.Fujarôčka moja – pastierske hudobné nástroje
Malá škola hry na pastierske hudobné nástroje

13,00 – 17,00 hod.Detský dvor
Tvorivé dielne pre deti

13,00 hod. Muzikanské cifry
Malá škola horehronskej muziky zo Šumiaca pre všetkých muzikantov


13, 00 hod.Zahrajme sa...
Program detských folklórnych súborov

14,00 hod.Okamžiky – Okamihy
Prejavy nehmotného kultúrneho dedičstva
fujara, gajdy, slovácky verbunk, terchovská muzika,
horehronský viachlasý spev

15, 30 hod.Aký kraj, taký mrav
Program súborov národnostných menšín žijúcich v ČR a slovenských krajanských folklórnych súborov

17, 30 hod.Od Tatier k Šumave
Program slovenských folklórnych súborov pôsobiacich
v Českej republike

20, 00 hod.VECI, ČO SA DEJÚ
Celovečerné predstavenie FS HORNÁD z Košíc


21, 30 hod.18. majstrovstvá Valašského kráľovstva v mútení masla
Od buka do buka – 20. rokov spolu veselé i vážne festivalové ohliadnutia


23, 30 hod.Na Dukáte pri muzike…
Zábava pri ľudových hudbách


5. 8. 2018 – nedeľa


10,00 – 14,30 hod.Detský dvor
Tvorivé dielne pre deti

11, 00 hod.Živá klenotnica
Malá škola zemplínskych tancov pre deti

13,00 hod.NALADENÔ
Hudobný program

15, 00 hod.SPOLEČNÉ OKAMŽIKY – SPOLOČNÉ OKAMIHY
Slávnostný galaprogram XX. ročníka MFSF Jánošíkov dukát