MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 3. srpna 2021

Program MFSF Jánošíkov dukát 2006

Piatok 4. 8. 2006

19,30 hod. Komorný amfiteáter - Drevené mestečko
Slávnostné otvorenie festivalu

VITAJTE U NÁS

Autori programu: Tomáš Gross a Radka Ehrenbergerová
Slovom sprevádza: Tomáš Gross
Účinkujú: Valašský soubor písní a tanců RADHOŠŤ Rožnov pod Radhoštěm
Dětský folklorní soubor KUŘÁTKA Chrudim

20.40 hod. Komorný amfiteáter - Drevené mestečko

Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU...

Autor programu: Čestmír Komárek
Slovom sprevádza: Martin Rezek
Účinkuje: Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Brno

22.00 hod. Areál Dreveného mestečka
PRI HUDÁKOCH

Autori programu: Peter Krescanko, Roman Navrátil, Ivo Urban
Slovom sprevádza: Igor Hraško
Stretnutie mladých folkloristov a milovníkov ľudového umenia pri ľudových hudbách
Účinkujú: Všetky ľudové hudby zúčastnených súborov

Sobota 5. 8. 2006

10.00 hod. nám. T. G. Masaryka
ROZTANČENÉ NÁMESTIE

Autori: Roman Navrátil, Ivo Urban, Peter Krescanko, Marek Vagai,
Ondřej Hornoch, Roman Martinek
Živá pozvánka na festivalové programy.
Účinkujú: Všetky zúčastnené súbory, hudby a sólisti

10.45 hod. RIEKA RADOSTI

Autori: Roman Navrátil, Ivo Urban, Peter Krescanko, Marek Vagai,
Ondřej Hornoch, Roman Martinek
Slovom sprevádza: Ivana Fabišiková
Sprievod zúčastnených folklórnych súborov, hudieb a sólistov
z nám. T. G. Masaryka na Komorný amfiteáter v Drevenom mestečku

11.30 hod. Pódium Pod lipou - Drevené mestečko
ŽIVÁ KLENOTNICA

Malá škola tancov z Myjavy
Vyučuje: choreograf a pedagóg Lenka Šútorová - Konečná z Myjavy, SR
Sprevádza: ĽH Kopa z Myjavy

13.00 hod. Janíkova stodola - Drevené mestečko
FUJARÔČKA MOJA

Malá škola hry na pastierske hudobné nástroje
Vyučuje: Výrobca pastierskych hudobných nástrojov a pedagóg Drahomír Daloš z Lehoty pri Nitre, SR

14.00 hod. Komorný amfiteáter - Drevené mestečko
ZAHRAJME SA NA...

Autor programu: Ivana Fabišiková
Slovom sprevádza: Ivana Fabišiková
Program detských folklórnych súborov
Účinkujú: DFS ISKERKA Brezová pod Bradlom, Slovensko,
DFS KUŘÁTKA Chrudim, DFS PÚČIK Brno,
DFS ŠMYKŇA Ostrava, Detskí heligonkári z Klenovca, Slovensko

16.00 hod. Komorný amfiteáter - Drevené mestečko
ŽIJEME V JEDNEJ ZEMI

Autor programu: Míla Špačková
Slovom sprevádza: Tomáš Gross
Program súborov národnostných menšín žijúcich v ČR
Účinkujú: Taneční soubor MERCI Brno,
Soubor písní a tanců OLZA Český Těšín,
Spevácka skupina SUDARUŠKA Brno,
Folklórna skupina SKEJUŠAN Chomutov

18.00 hod. Komorný amfiteáter - Drevené mestečko
OD TATIER K ŠUMAVE...

Autor programu: Roman Navrátil
Slovom sprevádza: Radka Ehrenbergerová
Program folklórnych súborov z Českej republiky, spracovávajúcich slovenský folklór
Účinkujú: VSPT POĽANA Brno, FS PÚČIK Brno, FS ŠARVANCI Praha
FS ŠMYKŇA Ostrava

19.30 hod. Komorný amfiteáter - Drevené mestečko
HOSTIA NAŠI MILÍ

Autor programu: Martin Krajňák
Slovom sprevádza: Ivana Fabišiková
Program zahraničných krajanských folklórnych súborov a hostí
Účinkujú: FS Sálašan Nadlak, Rumunsko, FS Kyczera Legnica, Poľsko
FS Lipa Budapešť, Maďarsko, FS Dúha Malý Kereš, Maďarsko
FS Podpolianski vrchári Javorie, Slovensko, Heligonkári
z Klenovca, Slovensko, FSK Kopa Myjava, Slovensko,
FS Seniorpovažan Považská Bystrica, Slovensko
Spevácka skupina Suché karki Prešov, Slovensko

21.00 hod. Komorný amfiteáter - Drevené mestečko
6. MAJSTROVSTVÁ VALAŠSKÉHO KRÁĽOVSTVA
V MÚTENÍ MASLA

V mútení masla sa stretnú zástupcovia Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenska a Českej republiky.

OD BUKA DO BUKA...

Autori programového bloku: Vlastimil Fabišik a Igor Hraško
Slovom sprevádza: Igor Hraško
Veselo i vážne o zbojníkoch a Jánošíkovi, stretnutie Jánošíkov zo Slovenska, Moravy a Čiech

22.30 hod. Komorný amfiteáter - Drevené mestečko
STARÍ, ALE JARÍ

Autor programu: Vlastimil Fabišik
Slovom sprevádza: Tomáš Gross, Igor Hraško
Program seniorských súborov
Účinkujú: FSK Kopa Myjava, Slovensko, FS Seniorpovažan Považská
Bystrica, Slovensko, FS Podpolianskí vrchári Javorie, Slovensko, Heligonkári z Klenovca, Slovensko, Spevácka skupina Suché karki Prešov, Slovensko, FS Skejušan, Chomutov

24.00 hod. Areál Dreveného mestečka
O POLNOCI PRI MUZIKE

Zábava pri ľudových hudbách

Nedeľa 6. 8. 2006

10.00 hod. Pódium Pod lipou - Drevené mestečko
HRAJTE MI, HUSLIČKY

Autor programu: Lubomír Graffe
Slovom sprevádza: Igor Hraško
Program ľudových hudieb
Účinkujú: Ľudové hudby zúčastnených súborov

12.30 hod. Komorný amfiteáter - Drevené mestečko
ŽIVIO - NAŠI JUBILANTI

Autor programu: Martin Krajňák
Slovom sprevádza: Tomáš Gross
Program jubilujúcich súborov

15.00 hod. Komorný amfiteáter - Drevené mestečko
Z RODNÉHO KRAJA

Autor programu: Vlastimil Fabišik
Slovom sprevádzajú: Ivana Fabišiková a Igor Hraško
Slávnostný galaprogram
Účinkujú: Všetky folklórne súbory, hudby a sólisti, účastníci MFSF
Jánošíkov dukát 2006

DALŠÍ INFORMACE: MFSF Jánošíkov dukát
Zveřejněno 11.07.2006 v 12:54 hodin