MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 16. května 2021

Program XXI. ročníku MFSF Jánošíkov dukát 2019

Program XXI. ročníku MFSF Jánošíkov dukát 2019

2. 8. 2019 – piatok16.00 hod. Živá pozvánka
Masarykovo námestie
Autori programu: Peter Krescanko, Tomáš Gross
FS HAJDUKY, Vyšné Lapše, Poľsko, KUS V ŠÍROM POLI HRUŠKA, Kovačica, Srbsko

19.00 hod. VMP – Výstavná sála v Sušáku
Slávnostná vernisáž výstavy
EMÓCIE GOTIKY Z BAZILIKY SVÄTÉHO JAKUBA V LEVOČI

Kurátor výstavy: Vladimír Linder
Moderuje: Peter Lipták
Účinkuje: Drahoš Daloš

19.30 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
Otvorenie XXI. ročníka MFSF Jánošíkov dukát 2019

Moderuje: Tomáš Gross
Účinkujú: BLAženky, Vsetín, FS HAVIAR, Rožňava, Slovensko

20.00 hod. NA HOREHRONÍ TAK...
Folklórny klub FOGÁŠ a Folklórna skupina BACÚŠAN – spoločný autorský program
Autor a réžia programu: Ivan Capulič
Program uvedie: Tomáš Gross

21.30 hod. Areál Dreveného mestečka
PRI HUDÁKOCH

Stretnutie folkloristov a milovníkov ľudového umenia pri ľudových hudbách
Autor programu: Peter Krescanko
Moderuje: Martin Kopor
Spolupráca: Ondřej Drahotský, Dan Rosenberg
Účinkujú: ľudové hudby zúčastnených súborov


3. 8. 2019 – sobota


09.30 hod. Masarykovo nám.
PRE DOBRÚ NÁLADU

Dobrú náladu rozdáva dychová hudba KOLÁROVIČANKA, Bytča, Slovensko

10.00 hod. Masarykovo nám.
ROZTANCOVANÝ ROŽNOV – FOLKLÓR V ULICIACH MESTA

Živá pozvánka na festivalové programy
Autor: Peter Krescanko
Spolupráca: Milan Haris, Martin Steinhauser, Jaroslav Teplý, Martina Teplá, Matej Berlanský, Peter Ohera
Účinkujú: Všetky zúčastnené súbory, hudby a sólisti

10.30 hod. RIEKA RADOSTI
Sprievod zúčastnených folklórnych súborov, hudieb a sólistov
z Masarykovho nám. do Dreveného mestečka VMP
Autor: Peter Krescanko
Moderuje: Ivana Fabišiková
Spolupráca: Milan Haris, Martin Steinhauser, Jaroslav Teplý, Martina Teplá, Matej Berlanský, Peter Ohera

10.35 hod. Masarykovo nám.
DUKÁT MESTU

Program venovaný mestu Rožnov pod Radhoštěm pri príležitosti XXI. ročníka MFSF Jánošíkov dukát
Autor programu: Tomáš Gross
Moderuje: Tomáš Gross
Spolupráca: Jan Vynikal
Účinkujú: DFS STAVBÁRIK, ŽILINA, Slovensko, FS ŠARVANCI, Praha, FS PÁVÍ KRÚŽOK, Kerepeš, Maďarsko

11.30 hod. Janíkova stodola – Drevené mestečko
FUJARÔČKA MOJA

Malá škola hry na pastierske hudobné nástroje
Vyučuje: výrobca pastierskych hudobných nástrojov a pedagóg Drahomír Daloš z Lehoty pri Nitre, SR

11.30 hod. Pódium Na pasienku – Drevené mestečko
ŽIVÁ KLENOTNICA

Malá škola gemerských tancov
Vyučujú: Martina Dudášová, Valéria Icso ml. a členovia FS Haviar, Rožňava, Slovensko a FS Borostyán, Drnava, Slovensko
Sprevádza: ĽH Haviar, Rožňava, Slovensko a ĽH Borostyán, Drnava, Slovensko

13.00 – 17.00 Košiarik pri Janíkovej stodole – Drevené mestečko
DETSKÝ DVOR

Tvorivé dielne pre deti
Autor detského dvora: Lucie Rosenbergová
Spolupráca: Eliška Beránková, Anna Schneiderová, Anna Říhová, Anna Urbaničová,
Erik Demko, Marie Bendová

14.00 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
ZAHRAJME SA...

Program detských folklórnych súborov
Autor programu: Lucie Rosenbergová
Moderuje: Ivana Fabišiková
Spolupráca: Jaromír Klepáč, Markéta Kolaříková
Účinkujú: DVS MALÁ RUSAVA, Bystřice pod Hostýnem, DFS KINCSKERESŐ, Drnava, Slovensko, DFS STAVBÁRIK, Žilina, Slovensko


15.30 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
AKÝ KRAJ, TAKÝ MRAV

Program súborov národnostných menšín žijúcich v ČR a slovenských krajanských folklórnych súborov
Autor programu: Dan Rosenberg
Moderuje: Martin Kopor
Spolupráca: Marie Hvozdecká, Michal Jurko
Účinkujú: KANTAR, Praha, FS HAJDUKY, Vyšné Lapše, Poľsko, KUS V ŠÍROM POLI HRUŠKA, Kovačica, Srbsko, FS PÁVÍ KRÚŽOK, Kerepeš, Maďarsko


17.30 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
OD TATIER K ŠUMAVE...

Program folklórnych súborov z Českej republiky, spracovávajúcich slovenský folklór
Autor programu: Lenka Šťastná
Moderuje: Ivana Fabišiková
Spolupráca: Lenka Schimmerová, Ivan Capulič
Účinkujú: FS DUNAJEC, Olomouc, FK FOGÁŠ, Ostrava, FS PÚČIK, Brno, FS ŠARVANCI, Praha

20.00 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
NA GEMERI PRI TANCI

Program venovaný regiónu GEMER
Autor programu: Marianna Svoreňová
Moderuje: Tomáš Gross
Spolupráca: Erik Demko, Rastislav Demko
Účinkuje: DFS KINCSKERESŐ, Drnava, Slovensko, FS BOROSTYÁN, Drnava, Slovensko. FSk STROMÍŠ, Vlachovo, Slovensko, FS HAVIAR, Rožňava, Slovensko, FS PÚČIK, Brno

21.30 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
XIX. MAJSTROVSTVÁ VALAŠSKÉHO KRÁĽOVSTVA V MÚTENÍ MASLA

V mútení masla sa stretnú zástupcovia z rôznych končín Európy

OD BUKA DO BUKA
Veselo i vážne o zbojníkoch a Jánošíkovi
Stretnutie Jánošíkov zo Slovenska, Moravy, Čiech aj zo sveta
Autor programového bloku: Vlastimil Fabišik
Moderuje: Martin Kopor
Spolupráca: Peter Krescanko, Martina Dobrovolná, Vlastimil Kuběnka, Naďa Tesárková,
Jiří Zácha, Milan Haris, Jaroslav Teplý, Dan Rosenberg

23.30 hod. Areál Dreveného mestečka
NA DUKÁTE PRI MUZIKE

Zábava pri ľudových hudbách

4. 8. 2019 – nedeľa

10.00 – 14.30 Košiarik pri Janíkovej stodole – Drevené mestečko
DETSKÝ DVOR

Tvorivé dielne pre deti
Autor detského dvora: Lucie Rosenbergová
Spolupráca: Eliška Beránková, Anna Schneiderová, Anna Říhová, Anna Urbaničová, Erik Demko

11.00 hod. Košiarik pri Janíkovej stodole
Školička gemerských tancov

Vyučuje: Marianna Svoreňová, Martina Dudášová
Sprevádza: ĽH Haviar, Rožňava, Slovensko

13.00 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
NALADENÔ?

Hudobný program
Autor programu: Tomáš Koláček
Spolupráca: Lubomír Graffe
Účinkujú: DFS KINCSKERESŐ, Drnava, Slovensko, FS BOROSTYÁN, Drnava, Slovensko, FSk STROMÍŠ, Vlachovo, Slovensko, FS HAVIAR, Rožňava, Slovensko, FS PÚČIK, Brno, KANTAR, Praha

15.00 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
Z RODNÉHO KRAJA

Slávnostný galaprogram
Autor programu: Vlastimil Fabišik
Moderujú: Martin Kopor, Tomáš Gross
Spolupráca: Dan Rosenberg, Ivana Fabišiková, Marie Hvozdecká, Michal Jurko
Účinkujú: Všetky folklórne súbory, skupiny, ľudové hudby a sólisti, účastníci XXI. ročníka
MFSF Jánošíkov dukát 2019