MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 20. června 2024

Program XXIV. ročníku MFSF Jánošíkov dukát 2023

Piatok 4. 8. 2023

16.00 hod. Živá pozvánka
Masarykovo námestie
Autori programu: Peter Krescanko a Tomáš Gross
Účinkujú: FS KOS JEDNOTA, Hložany, Srbsko, Citarový súbor STRAPCE, Békešská Čaba, Maďarsko

19.00 hod. VMP – Výstavná sála v Sušáku
Slávnostná vernisáž výstavy
TERCHOVÁ – KLENOTNICA FOLKLÓRU

Kurátor výstavy: Pavol Čepček
Moderuje: Vladimír Skalský
Účinkuje: Drahoš Daloš

19.30 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
Otvorenie XXIV. ročníka MFSF Jánošíkov dukát 2023
Moderuje: Tomáš Gross
Účinkujú: FK FOGÁŠ, Ostrava; FS KRTÍŠAN, Veľký Krtíš, Slovensko

20.00 hod. ŠIŠA PIŠTA
Autorský program Folklórneho súboru KRTÍŠAN, Veľký Krtíš, Slovensko
Autor a réžia programu: Filip Takáč
Program uvedie: Tomáš Gross

21.30 hod. Areál Dreveného mestečka
PRI HUDÁKOCH

Stretnutie folkloristov a milovníkov ľudového umenia pri ľudových hudbách
Autor programu: Peter Krescanko
Moderuje: Martin Kopor
Spolupráca: Michal Jurko, Dominik Rabatin
Účinkujú: ľudové hudby zúčastnených súborov

Sobota 5. 8. 2023

09.30 hod. Masarykovo nám.
PRE DOBRÚ NÁLADU

Dobrú náladu rozdáva dychová hudba VALAŠKA, Valašské Klobouky

10.00 hod. Masarykovo nám.
ROZTANCOVANÝ ROŽNOV – FOLKLÓR V ULICIACH MESTA

Živá pozvánka na festivalové programy
Autor: Peter Krescanko
Spolupráca: vedúci súborov, technický team
Účinkujú: Všetky zúčastnené súbory, hudby a sólisti

10.30 hod. RIEKA RADOSTI
Sprievod zúčastnených folklórnych súborov, hudieb a sólistov

z Masarykovho nám. do Dreveného mestečka VMP
Autor: Peter Krescanko
Spolupráca: vedúci súborov, technický team
Moderuje: Ivana Fabišiková

11.30 hod. Janíkova stodola – Drevené mestečko
FUJARÔČKA MOJA

Malá škola hry na pastierske hudobné nástroje
Vyučuje: výrobca pastierskych hudobných nástrojov a pedagóg Drahomír Daloš
z Lehoty pri Nitre, SR

11.30 hod. Pódium Na pasienku – Drevené mestečko
ŽIVÁ KLENOTNICA
Malá škola tancov z regiónu Hont

Vyučuje: Filip Takáč, FS Krtíšan, Veľký Krtíš, Slovensko
Sprevádza: ĽH pod vedením Milana Berkyho, Slovensko

13.00 – 17.00 Košiarik pri Janíkovej stodole – Drevené mestečko
DETSKÝ DVOR

Tvorivé dielne a hry pre deti
Autor Detského dvora: Anna Urbaničová
Spolupráca: Alexandra Bobrová, Lenka Šoková, Markéta Uchočová, Tereza Krchňavá,
Anna Říhová

14.00 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
ZAHRAJME SA...
Program detských folklórnych súborov

Autori programu: Anna Urbaničová a Ivana Fabišiková
Moderuje: Ivana Fabišiková
Spolupráca: vedúci detských súborov
Účinkujú: DFSk RAGAČINKA, Hrušov, Slovensko, DFS STAVBÁRIK, Žilina, Slovensko,
DVS MALÁ RUSAVA, Bystřice pod Hostýnem

15.00 hod. Pódium Na pasienku – Drevené mestečko
MÚTENIE MASLA

Ako sa múti maslo si mȏžu vyskúšať záujemcovia – návštevníci festivalu
Autor programu: Drahoš Daloš
Moderuje: Martin Kopor

15.30 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
AKÝ KRAJ, TAKÝ MRAV
Program súborov národnostných menšín žijúcich v ČR a slovenských krajanských folklórnych súborov

Autor programu: Martin Krajňák
Moderuje: Tomáš Gross
Spolupráca: vedúci súborov
Účinkujú: TRIO KANTAR, Praha, UFS KUPAVA, Brno, Citarový súbor STRAPCE, Békešská Čaba, Maďarsko, FS KOS JEDNOTA, Hložany, Srbsko, FS MORENA, Londýn, Veľká Británia

17.30 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
OD TATIER K ŠUMAVE...
Program folklórnych súborov z Českej republiky, spracovávajúcich slovenský folklór

Autor programu: Ivan Capulič
Moderuje: Martin Kopor
Spolupráca: vedúci súborov
Účinkujú: FS DUNAJEC, Olomouc, FS PÚČIK, Brno, FS ŠARVANCI, Praha, FS ŠMYKŇA, Ostrava, FK FOGÁŠ, Ostrava

19.30 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
U NÁS NA HONTE
Program venovaný regiónu Hont

Autor programu: Filip Takáč
Moderujú: Juraj Matiaš a Mária Kropáčová
Účinkujú: FS KRTÍŠAN, Veľký Krtíš, Slovensko, Ženská spevácka skupina z Hrušova, Hrušov, Slovensko, DFSk RAGAČINKA, Hrušov, Slovensko, FSk BAŽALIČKA, Plachtince-Príbelce, Slovensko, Juraj Matiaš, Mária Kropáčová, Filip Takáč, Anna Brlošová, Anna Petrovkinová, ĽH pod vedením Milana Berkyho, ĽH Hruška a ĽH Horička

21.30 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
KOLOBEHY
Tanečno-hudobná koláž o ľudskom bytí k 30. výročiu Folklórneho súboru Púčik

Námet a réžia: Lucie Fabišiková
Produkcia: Vlastimil Fabišik
Scenár: Lucie a Vlastimil Fabišikovi
Svetlá: Roman Jajčík
Zvuk: Jaromír Rajchman
Videoprojekcia: Jan Vrbka
Moderuje: Martin Kopor
Účinkujú: Tanečná skupina FS Púčik, Pěvecké uskupení Kočičí jazýčci, Cimbalová muzika Púčik, hostia: Vojtěch Konečný, Lubomír Graffe, Lukáš Fidrich, Anna Fidrichová, Adam Estefányi, Vladimír Vavrek, Bedřich Heinzl, Anna Urbaničová

23.30 hod. Areál Dreveného mestečka
NA DUKÁTE PRI MUZIKE

Zábava pri ľudových hudbách


Nedeľa 6. 8. 2023

10.00 – 14.30 Košiarik pri Janíkovej stodole – Drevené mestečko
DETSKÝ DVOR

Tvorivé dielne pre deti
Autor Detského dvora: Anna Urbaničová
Spolupráca: Alexandra Bobrová, Lenka Šoková, Markéta Uchočová, Tereza Krchňavá,
Anna Říhová

11.00 hod. Košiarik pri Janíkovej stodole
Školička tancov z Hontu

Vyučuje: Anna Brlošová a DFSk Ragačinka, Hrušov, Slovensko
Sprevádza: ĽH Horička, Hrušov, Slovensko

13.00 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
NALADENÔ?
Hudobný program

Autor programu a moderuje: Tomáš Koláček-Kolda
Účinkujú: ĽH HRUŠKA, Hrušov, Slovensko, ĽH HORIČKA, Hrušov, Slovensko,
CM PÚČIK, Brno, CM ŠMYKŇA, Ostrava, Ženská spevácka skupina Hrušov, Slovensko

15.00 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
Z RODNÉHO KRAJA
Slávnostný galaprogram

Autor programu: Čestmír Komárek
Moderujú: Martin Kopor a Tomáš Gross
Spolupráca: Martin Krajňák, Ivana Fabišiková, Ondřej Drahotský, Kristýna Mlčúchová
Účinkujú: Všetky folklórne súbory, skupiny, ľudové hudby a sólisti, účastníci XXIV. ročníka
MFSF Jánošíkov dukát 2023