MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 19. červen 2019

SOBOTA

SOBOTA

Sobota 4. 8. 2018

Pódium Na pasienku

Pripravili: Radka Ehrenbergerová, Ivo Urban

11.30 hod. ŽIVÁ KLENOTNICA
Malá škola rusínskych tancov
Vyučujú: členovia FS Hornád, Košice, Slovensko
Sprevádza: ĽH Hornád, Košice, Slovensko

13.30 hod. KUS PETROVSKÁ DRUŽINA, Báčsky Petrovec, Srbsko
15.00 hod. FK FOGÁŠ, Ostrava
17.00 hod. DFS HANIČKA, Košice, Slovensko


Pódium U rybníčku

Pripravili: Ondřej Drahotský, Eva Halčinová

12.00 hod. FS DOLINA, Krempachy, Poľsko
12.30 hod.TRIO KANTAR, Praha
13.00 hod.FS ČERVENÝ MRAMOR, Tardoš, Maďarsko
13.30 hod.FS PIRIN, Brno

14.00 hod.OKAMŽIKY �" OKAMIHY
Prejavy nehmotného kultúrneho dedičstva
fujara, gajdy, slovácky verbunk, terchovská muzika,
horehronský viachlasný spev
Autor programu: Drahoš Daloš
Moderuje: Drahoš Daloš
Spolupráca: Stanislav Bednář
Účinkujú: GAJDOŠSKÍ TROGÁRI, Veľké Zálužie, Slovensko, ĽH MAZUĽKA, Oravská Polhora, Slovensko, MSS KRNOHÁRI, Brezno, Slovensko, FUJARISTI, Bratislava, Slovensko, TERCHOVSKÁ MUZIKA TIBORA MAHÚTA, Žilina, Slovensko, STAROMĚŠTÍ MLÁDENCI, Staré Město

16.00 hod.FS ŠMYKŇA, Ostrava
16.30 hod. DFS HÁJIK, Rimavská Sobota, Slovensko